OM ETOILE DU NORD

Etoile du Nord är företaget som tillhandahåller exklusiva kopior med utgångspunkt ur samlingarna på skeppsbyggaren af Chapmans Skärfva herrgård i Blekinge och dess fantastiska miljö. Vi säljer kvalitetsföremål för inom- och utomhusmiljö. Skärfva herrgård är en del av UNESCO:s världsarv ”Örlogsstaden Karlskrona” och en av Sveriges märkligaste historiska miljöer. Samlingar av vackra och unika föremål har här byggts upp av herrgårdens ägare alltifrån 1700-talet fram till nutid.

Företagsnamnet, Etoile du Nord (Polstjärnan), är en anspelning på Gustaf III, af Chapmans beskyddare. Gustaf III såg Sverige och sig själv som den stjärna som lyste upp natthimlen i norr medan solen (le soleil) var Frankrike.